Архив на категория съгласие

ЗАД „Съгласие“ придобива 100% от капитала на „Токуда Здравно застраховане“ ЕАД

saglasie
LinkedInShare

Сделката вече е одобрена от Комисията по финансов надзор (КФН). Според данни на КФН, към 31 декември 2016 г. „Токуда Здравно застраховане“ отчита печалба от 57 хил. лв. Печалбата на…