Архив на категория премиен приход

Близо 240 млн. лв. от премийния приход е реализиран от застрахователни брокери, членове на БАЗБ

baib2
LinkedInShare

Премийният приход, реализиран чрез застрахователна дейност през първото шестмесечие на 2017 г. на брокерите, членове на Българска Асоциация на Застрахователните Брокери, възлиза на близо 240 млн.лв.  Приходите от комисиони на застрахователните…

Ръст на Застрахователният пазар в Централна и Източна Европа на стойност 31,3 млрд. евро през 2016

бруто премиен приход
LinkedInShare

Отново сегмента автомобилно застраховане е основният двигател. Застрахователният пазар в Централна и Източна Европа през 2016 г. е отчел нарастване с 1,6% , основно благодарение на сегмента автомобилно застраховане. По…

Развиващите се пазари ще са моторът на световното застраховане, според Munich Re

Munich Re is REUTERS/Michaela Rehle
LinkedInShare

Германският презастраховател прогнозира ръст на глобалната застрахователна индустрия до 2018 г. Един от лидерите в световното презастраховане прогнозира ръст на глобалната застрахователна индустрия до 2018 г.  Според германския презастраховател Munich…

Застрахователният сектор остава платежоспособен и след стрес теста

STRESS
LinkedInShare

Гергана Иванова Секторът показва увеличена устойчивост към сценария дълголетие На 26 февруари 2016 г. Европейската комисия публикува Доклада си за България за 2016. Докладът оценява прогреса при изпълнението на специфичните…