Архив на категория изменения Кодекс застраховането

ЗИД на КЗ обнародван в “Държавен вестник”

EU Directive
LinkedInShare

Законът за измение и допълнение на Кодекса за застраховането (ЗИД на КЗ) се предлага във връзка с необходимостта от въвеждането в българското законодателство на разпоредбите на Директива (ЕС) 2016/97 на…