Пътуване по време на Ковид 19
IMG_9910
LinkedInShare

С напредването на ваксинирането и идването на пролетта, все повече хора кроят планове за пътешествия. В условията на продължаваща пандемия  и поставянето на нови изисквания от страните, които традиционно се посещават от българските туристи, имунизацията, която за сега е с бавни темпове у нас, не гарантира пълна безопасност на туристите. На дневен ред са застраховките, които   покриват  рискове от заразяване по време на пътуване и разходите свързани с лечението.

Още през 2020 година в началото на обявяването от СЗО на пандемията няколко застрахователи у нас обявиха, че покриват риска от заболяване от корона вирус в чужбина. Към днешна дата, за съжаление броят на застрахователите покриващи този риск не се е увеличил. Но успокоително за нашите клиенти е, че при поставено задание от тях, ние от ЗБК Балкан сме в състояние да направим необходимото, те да имат такава полица и по време на пътуването и за отмяна на пътуване при спазване на условията на застрахователите. По принцип пандемия и епидемия не е покрит риск, но няколко застрахователи го покриват, като са приравнили този риск към акутно / внезапно възникнало, застрашаващо живота и здравето на човека състояние. От тук следва, че се покриват медицински разходи за лечение, хоспитализация, лекарства, транспортиране.

Покрития по пакетите  – “Помощ при пътуване” или “Отмяна на пътуване”.

При първия вид застраховка се покриват медицинските разходи, свързани с  лечението в чужбина. По втората се изплаща обезщетение според условията по полицата, например при отмяна на пътуването поради карантина, домашно лечение или хоспитализация в резултат на заболяване от корона вирус.

Важно е да се знае, че продуктите не са стандартизирани .

Ние Застрахователният брокер ще ви  посъветваме кой продукт и на коя застрахователна компания да изберем за вас, съобразно вашите потребности, ще преценим и ще ви помогнем да определите и лимита по покритието , защото ако се наложи лечение и то струва например 5 хил. евро, а застраховката е за 2 хил. евро, разликата е за сметка на застрахования.

Добре е да се знае, че застрахователите не покриват цената на тест, който е нужен за започване, продължаване и завръщане от пътуване. Разходите за изследването обаче може да бъдат покрити, ако то се налага поради съмнения за поява на заболяването по време на пътуването и е назначено от лекар.

Ако някой бъде поставен под карантина, защото хотелът, в който е отседнал изисква това, застраховката не покрива разходите, произтичащи от това.

Има, обаче, застраховател, който покрива разходи за задължителна карантина в чужбина вследствие на Ковид – 19 – наложена от официален местен орган – допълнителни разходи извършени извън територията на Република България за настаняване в хотел или апартамент, храна и транспорт до мястото за настаняване, както и разходи за промяна на маршрута при пътуване в чужбина, освен ако те вече не са обект на друга застраховка, при условие че карантината е наложена от официален местен орган, а не е самоинициатива на застрахованото лице.

Не може да се отмени пътуване и с мотива, че работодателят налага 14-дневна карантина на служител, пътувал до определена дестинация.

Вариантите за избор на застраховател, лимит и покрити рискове са достатъчно разнообразни, за да ви насочим и заедно да изберем най-подходящата, отговаряща на вашите потребности полица.

Свържете се с нас и с удоволствие ще Ви съдействаме.

Вашият коментар