ПОЛЕЗНО Е ДА ЗНАЕМ: КАКВО НЕ ПОКРИВА ЗАСТРАХОВКА „ПОМОЩ ПРИ ПЪТУВАНЕ“ ИЛИ ТАКА НАРЕЧЕНАТА ТУРИСТИЧЕСКА ЗАСТРАХОВКА?
Bereg
LinkedInShare

   И така приятели- лятото е в разгара си, а вероятно до есента на всеки му предстои поне едно вакнционно пътуване.

Понеже е ясно, че ще тръгнем застраховани- нека да купуваме застраховки със знанието, че едно покритие все пак има своите изключения и ограничения.
Все неща, с които е добре да сме наясно.
С настоящия материал илюстрираме какво е изключено от покритието на водещ застраховетел, предлагащ тази застраховка.

Тази застраховка не покрива разходи, които са:

– Свързани със събитие, за което не сте ни уведомили в предвидения срок;
– Извършени в България или в страната на постоянно местожителство, ако сте чуждестранен гражданин;
– Свързани със заболяване, което Ви е било известно преди пътуването или сте предприели пътуването в нарушение на лекарско
предписание;
– За лечение и болничен престой при съществуващи хронични заболявания;
– За рутинни медицински прегледи и изследвания, ваксини и имунизации;
– Вследствие на участия в организирани състезания или практикуване на професионален спорт;
– Вследствие на практикуване на любителски спорт без необходимата екипировка и оборудване, когато такива се изискват;
-Възникнали вследствие на употреба на алкохол или упойващи вещества, самонараняване, участие в незаконни или противоправни действия;
– За поставяне, подмяна и ремонт на протези, пломби, коронки или мостове;
– Лечение, свързано с бременност, с изключение на случаите, в които е необходимо спасяване живота на майката и/или бебето;
– Настъпили при пътуване в държави в състояние на гражданска война или война с чужда държава;
– Други, описани в Общите условия на застраховката.

Има ли ограничения на покритието?

– Застраховката не важи за събития, настъпили на територията на България или страната на постоянно местожителство, ако сте чуждестранен гражданин;
– Всички разходи и обезщетения са ограничени до избраните от Вас и записани в застрахователния договор (полицата) и Общите условия лимити;
– Не се застраховат лица над 80 годишна възраст;
– Не се дължат застрахователни обезщетения по риска „Трайна загуба на работоспособност в резултат на злополука”, както и разходи за медицинска помощ и/или лечение на лица със загубена трудоспособност 50 % и повече:
– Застраховката е валидна за избран от Вас и посочен в полицата срок.

За публикацията е използван материал на ДЗИ- ОЗ АД- активен застраховател по този вид застраховка

Вашият коментар