Съвети за Вашето лятно пътешествие
zdrawej lyato
LinkedInShare

Най- сетне така желаното лято настъпи !

Повечето хора вече са планирали своята лятна дестинация, други ще го направят импулсивно в последния момент. Дали сте планирали всичко методично отрано или ще се хвърлите дебрите на организацията в “дванайсет без пет” … за едно нещо си струва да се помисли също.

Провокираме Ви да оцените и да се възползвате от възможността да тръгнете спокойни на своето поредно пътешествие.
Предлагаме Ви на съвсем разумна цена да се осигурите в случаи като настъпила злополука и внезапно забоболяване в чужбина.

Ако трябва да се справяте сами с покриването на подобни разходи в чужбина, това може да се окаже непосилна за Вас задача. Или пък желаната почивка би могла да Ви излезе твърде солена в такива случаи.
Затова е разработен и създаден специализираният  застрахователен продукт: застраховка “Помощ при пътуване”.

Той включва всички нужни Ви застрахователни покрития за да сте застраховани при престой в чужбина. Някои от покритията са задължителни, други допълнителни/избираеми.

Застраховката се предлага под това или подобни наименования (например също: “Туристическа застраховка”, “Медицински асистънс”), от повечето ни застрахователни компании.

Какъв е този вид застраховка?
Доброволна застраховка, предназначена за физически лица, която осигурява застрахователна защита при внезапно възникнали инцидент или заболяване по време на пътуването Ви извън територията на Р. България.

Какво покрива застраховката?
Основно покритие:

„Медицински разходи“, вследствие на настъпила злополука или внезапно акутно заболяване, включително:

 • медицински преглед;
 • хоспитализация, в това число хирургическа интервенция;
 • за лекарства по предписана от лекар рецепта;
 • за спешна стоматологична помощ в размер до 200 евро;
 • за медицинско транспортиране до специализирано медицинско заведение;
 • за репатриране до болнично заведение в България.
 • разходи за издирване и спасяване;
 • разходи за посещение на роднина в случай на хоспитализация в чужбина;
 • разходи за престой в хотел на придружавало Ви дете под 18 години, в случай че бъдете настанени в болница и престоят Ви там продължава след планираната дата на завръщане;
 • организиране и заплащане на транспорт за прибиране в България на придружавало Ви непълнолетно лице, в случай че бъдете настанен в болница и няма друг възрастен придружител;  посещение на роднина в случай на хоспитализация в чужбина за повече от 10 дни;

 

Лимит на покритието:

Лимитът по основното покритие се избира от Вас и може да достигне до 50 000 Евро

Допълнителни покрития:

Към основното покритие може да добавите допълнително покритие за събития вследствие на Злополука, настъпила в чужбина с общ лимит 4 000 евро.

Други допълнителни покрития, които може да добавите срещу допълнително заплащане и с определени лимити, са:

 • Забавяне на полет
 • Забавяне или загуба на багаж; Загуба на документи;
 • Разходи за адвокат, в случай че са налага правна защита;
 • Гражданска отговорност към трети лица;

 

Обезщетения: изплаща се обезщетение за:

 • Смърт от злополука;
 • Трайна загуба на работоспособност вследствие на злополука;
 • Обезщетение по допълнително избрано от Вас покритие.

 

Къде съм покрит от застраховката?

На територията на чужбина:

 • Зона 1, която обхваща Цял свят с изключение на САЩ и Канада
 • Зона 2, която обхваща Цял свят, включително Сащ и Канада

 

Какви са задълженията ми?

 • Да ни уведомите за всяка промяна в декларираните обстоятелства;
 • Да заплатите застрахователната премия по договора в уговорените срокове;
 • Да ни уведомите в предвидените срокове и начини в случай на настъпване на застрахователно събитие;
 • Да спазвате дадените указания и съвети от асистиращата компания;
 • Да предоставите необходимите документи при предявяване на претенция

 

Кога започва и кога свършва покритието?

 • Покритието започва в деня и часа, посочен за начало във Вашата полица, но след напускане територията на България.
 • Застрахователното покритие изтича в деня и часа, посочени за край във Вашата полица или при завръщането Ви в България (по-ранната от двете дати).

 

Сключете такава застраховка и се насладете в пълнота на лятната си ваканция.

Удобен за Вас офис на ЗБК БАЛКАН, можете да откриете ТУК

За публикацията е използван материал на ДЗИ- Общо застраховане- активен застраховател по този вид застраховка

Вашият коментар