Любопитно: какво не знаем за застраховка КАСКО ?
casco
LinkedInShare

Всички от нас- проявявайки изцяло нужната към возилото грижа, освен задължителната застраховка „Гражданска отговорност“, сключваме и застраховка „КАСКО“.

Така живеем един по- спокоен живот.
Та нали затова са застраховките?

И все пак… доколко познаваме покритието на застраховка „КАСКО?

Можем ли да очакваме обезщетение при всеки един сценарии или възникнала ситуация?

Нека да напомним, че застраховката е вид специфичен Договор.
Като такъв той си има своите изключения.

Добре е да сме наясно с тях.

Подбрахме 11 случая, при които НЕ СЕ ПОКРИВАТ от Застрахователя щети при застраховка КАСКО.

1. При експлоатация на технически неизправно МПС или в случай, че МПС не е заредено с необходимите смазочни материали, охладителна течност и др, от некачествени такива или от замръзването им;
При управление на МПС под въздействие на алкохол, наркотици или други упойващи вещества, както и след прием на медикаменти или хранителни добавки, при чиито прием е противопоказано шофирането;
2. При управление на МПС от лице, което не притежава или е лишено от свидетелство за правоуправление за съответната категория МПС, или при управление на МПС, спряно от движение;
3. Повреда на двигателя от навлизане в него на вода, кал и други;
4. Частични щети по МПС вследствие на откраднати и липсващи агрегати, възли и детайли;
5. Обсебване на МПС;
6. Кражба на цяло МПС не се покрива, ако МПС е оставено незаключено и/или с работещ двигател или с невключени, неизправни, отстранени устройства за сигурност, или ако контактните ключове, активиращите устройства/приставки на допълнителните средства за защита, са оставени в него;
7. Кражба на цяло МПС не се покрива, ако не представите всички обявени заключващи механизми, дистанционни управления, активиращите устройства или приставки на допълнителните средства за защита, както и ако не уведомите в срок Застрахователя и компетентните органи за установена липса на същите и/или Свидетелството за регистрация на МПС (част І или част ІІ);
8. Щети вследствие теглене от друго МПС, транспортиране с репатриращ автомобил и др., както и при принудително вдигане, преместване и сваляне със специализирано МПС на застрахованото МПС;
9. Щети от превозване на експлозивни, запалителни и други подобни товари;
10. Щети вследствие участието на МПС във всякакъв вид състезания, тренировки, изпитания и други подобни;
11. Щети в резултат на загубени или откраднати ключове на автомобила.

Настоящите изключения са заимствани от условията на „ДЗИ- Общо застраховане“ АД и не са изчерпателни.
Може да се каже, че аналогични изключения в покритието се прилагат от всички застрахователни компании в застрахователния ни бранш.

Вашият коментар