СЕДЕМ ПРИЧИНИ ЗАЩО ДА ПОЛЗВАТЕ УСЛУГИТЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР
broker2
LinkedInShare

Застрахователният брокер е професионален участник в специализирания финансов отрасъл на икономиката- застрахователните отношения.
Използвайки услугите на лицензиран застрахователен брокер, клиентът отива на сигурно място, където интересите му ще бъдат защитени, при това БЕЗПЛАТНО:

1.Възможност за избор: Работейки в интерес на клиента си, брокерът осигурява рисковете в най-подходящата за него компания. Застрахователният брокер не зависи от никоя застрахователна компания и не е агент или служител на застраховател. Затова може безпристрастно да Ви препоръча компанията, предлагаща най-изгодните условия и тарифи.

2.Надежност: Застрахователният брокер преминава през строг лицензионен режим и подлежи на контрол от Комисията за финансов надзор.

3.Изгодни условия: Застрахователният брокер сключва голям брой застрахователни договори. Поради това обикновено получава специални отстъпки и по-изгодни условия за клиентите си или успява да постигне снижаване на застрахователната премия и подобряване на условията.

4.Следене за изтичащите застраховки и вноски: Част от сервиза на всеки застрахователен брокер е да следи за изтичането на застрахователните полици и да предупреждава клиента си навреме. По същият начин се процедира и с настъпващите падежи на вноски по полици, сключени на разсрочено плащане.

5.Справедливо обезщетение: Поради постоянните си контакти и размера на застрахователния си портфейл, брокерът може ефективно да води преговори с цел получаване на бързо и пълно застрахователно обезщетение за клиентите си.

6.Професионализъм: Застрахователният брокер e професионален участник на застрахователния пазар. Запознат е детайлно с финансовото състояние, политика и особености на застрахователните компании, с които работи. Познава детайлно общите условия за застраховане на различните компании. Защитавайки интересите на клиента си, подбира най-походящите тарифи и условия.

7.Индивидуален подход: Брокерът познава нуждите на клиента си. По поръчение на клиента изготвя оптимална застрахователна програма, изхождайки от основните принципи за управление на риска.

Потърсете ни: zbkbalkan.com

(по материали на baib.bg)

Вашият коментар