История на застраховането в България
history
LinkedInShare

Стремежът да защитим живота и притежанията си в случай на злополуки съществува още от възникването на човешкото общество.

Първото българско застрахователно дружество „България“ е създадено в Русе през 1891 г. Идеята и документите са обсъдени и подготвени в кафенето на Оханес Енкарлиян. Първите застраховки, продавани в България, са по риска „Пожар“ за имущество. Две години по-късно България въвежда застраховката върху човешки живот.

Към 1914 г.-1915 г. страната ни е на първо място сред балканските държави по брой застрахователни дружества.

Второто българско застрахователно дружество “Балкан” е създадено на 10 юли 1895 г. по инициатива на общественици, индустриалци и икономисти.

На 27.06.1946 г. е приет Закон за национализация на застрахователните дружества и за държавния монопол в застраховането. С него се налага монопол на 19 български и 11 чуждестранни дружества. Върху всички активи и пасиви на акционерните и кооперативни застрахователни дружества е наложен монопол от Държавния застрахователен институт (ДЗИ).

Държавата постепенно започва да въвежда голям относителен дял на задължителното застраховане. Освен имуществата на държавните и кооперативните организации към него принадлежат и собствениците на моторни превозни средства и едри моторни селскостопански машини.ДЗИ остава единственото застрахователно предприятие в България до 1961 г., когато с постановление на правителството е създадено външно застрахователно и презастрахователно дружество „Булстрад“ на базата на съществуващия дотогава отдел на ДЗИ.

Юридическият монопол в застраховането се спазва стриктно до 1989 г., когато страната ни тръгва по пътя на демокрацията и в бизнеса се появява конкуренция.

След 1989 г. в застраховането конкуренция се засилва. Съществуват над 130 застрахователни субекти, което налага необходимостта от регулиране на дейността. На 11.10.1996 г. е приет Закон на застраховането.

През 1997 година е учредена и Дирекцията по застрахователен надзор. На бизнеса бива поставен срок до 31 март 1998 г., в който регистрираните компании да преведат дейността си според изискванията на закона и да кандидатстват за застрахователен лиценз. Пререгистрирани са 25 застрахователи. 17 от тях в общото застраховане и 8 в животозастраховането.

На 26. 03. 1998 г. , точно преди 20 години, в България е издаден първият лиценз за упражняване на застрахователна дейност. Той принадлежи на ЗК „Орел“ и ги прави първия частен застраховател в страната.

Източник: baib.bg

Вашият коментар