Тече гласуването за наградите „Застрахователи за обществото 2017 г.“
zastrobo-1
LinkedInShare

Кандидатурите са обявени на сайта на БАЗБ тук.

От днес, 19 септември, могат да се видят номинираните инициативи за третото издание на конкурса „Застрахователи за обществото“, който се провежда съвместно от Асоциацията на българските застрахователи и Българската асоциация на застрахователните брокери.
Кратко описание на проекта или каузата, с който компаниите от застрахователния бранш участват, са публикувани на специално създадена платформа за сайта на БАЗБ.

Всеки от членовете на БАЗБ и АБЗ ще може да разгледа каузите и проектите на участниците и да даде своя глас до 26.09.2017 г.
Регламент за гласуване
Право да гласуват имат членовете на АЗБ и БАЗБ. Всеки член има право на един глас, като посочи своя избор за I-во, II-ро и III-то място. Не може да се гласува за собствен проект. Вота трябва да бъде изпратен от официален имейл адрес на компанията до АБЗ или БАЗБ. Краен срок за гласуване – 26.09.2017 г.
Победителите за 2017 година ще бъдат обявени на тържествен Бал по случай 25 годишнината от създаването на АБЗ и празника на застрахователя на 5 октомври 2017 в х. „Балкан“

Наградите „Застрахователи за обществото 2017 г.“ бяха основани през 2015 г. като резултат от активното сътрудничество между АБЗ и БАЗБ. Инициативата цели да отличи каузите и проектите, допринесли най-много за развитието на обществото през годината, да подчертае добрите практики в застраховането и да стимулира корпоративната социална отговорност, която е един от стълбовете на съвременното и проспериращо общество.

Източник: baib.bg

Вашият коментар