Нов инвестиционен план на NN България разширява възможностите за управление на личните финанси
NN1
LinkedInShare

Какво е NN PRO?

NN PRO е финансово решение, което съчетава предимствата на традиционните застрахователни планове (защита от непредвидени обстоятелства) с възможността за инвестиции на международните финансови пазари.

Защо да бъде предпочетен NN PRO?

Клиентът има пълен контрол върху нивото на застрахователна защита, начина и периодичността на плащане на застрахователните премии. Изборът на инвестиционни фондове е изцяло на застраховащия, като той може по всяко време да нареди прехвърляне и пренасочване на средствата от един в друг фонд. Инвестиционната част на продукта може гъвкаво да се намалява или увеличава и след сключването на договора. Чрез NN PRO клиентът получава не само лесен достъп до международните финансови пазари, но разчита за управлението на средствата си на стабилна и успешна финансова институция с над 170-годишна история.

Вашият коментар