Депутатите гласуваха на първо четене задължителните застраховки на имоти
LinkedInShare

Всяко физическо лице да е длъжно да вземe мерки за предпазване на имуществото си от вреди и за ограничаване на вредите от бедствието, както и да спазва предписанията на компетентните органи за отстраняване на източниците на опасност за причиняване на вреди.

Това се предлага с промени в Закона за защита при бедствия, приети на първо четене от парламента със 90 гласа “за”, 25 “против” и 10 “въздържал се”.

Изготвен е и механизъм за подпомагане на хората, които със собствени финансови средства не могат да се погрижат за застраховането на собствеността си за последици от бедствия.

Предвижда се след настъпване на неблагоприятно събитие, свързано с бедствие, държавата чрез своите органи – Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС и Агенцията за социално подпомагане, да прецени доколко е настъпило увреждане или щета върху собствеността на лицето, което не може със собствени средства да застрахова имота си.

Агенцията за социално подпомагане чрез своите структури ще преценява кои хора трябва да бъдат подпомогнати чрез индивидуална преценка за това доколко човекът не е могъл заради социалния и икономическия си статус да застрахова сам имуществото си срещу съответния риск.

За да се получи помощ, трябва да са спазени всички изисквания на Закона за устройство на територията по отношение на съответния имот, тъй като конструктивните изменения в някои сгради биха могли да доведат до много по-голяма уязвимост при природни бедствия. Предоставяното от държавата подпомагане ще бъде до размера на данъчната оценка на съответните имоти.

Неусвоените средства за тази цел за съответната година ще се разчитат за следващата, без да се променя тяхното предназначение. Не се променя принципът, че застраховането на личното имущество трябва да бъде доброволно, но положителен косвен ефект от предлаганите промени е да се стимулира сключването на застраховки и подобряването на застрахователната култура на гражданите, посочва в мотивите си вносителят – МС.

От “БСП лява България” заявиха, че ще гласуват против промените. Корнелия Нинова определи измененията като отстъпление и отказ на правителството да си изпълнява програмата, гавра с хората, пострадали при бедствия и извор на корупция.

Според Нинова се ограничава броят на хората, които могат да получат обезщетения и се предоставя на един орган по субективна и индивидуална преценка да определя кой може да бъде подпомогнат.

Димитър Байрактаров от ПГ на “Патриотичния фронт” също заяви, че проектът е лош и не отговаря на очакванията на хората. Заместник-министърът на финансите Кирил Ананиев отбеляза, че идеята е да се защитят социално слабите.

Той отбеляза, че не става въпрос за субективен подход при работата на Агенцията за социално подпомагане, а за принципите, по които работи агенцията и сега при оценка на социалния статус, тоест правилата са заложени в действащата уредба.

Източник: БТА чрез zastrahovatel.com

2 коментара

  • Мария Попова казва:

    Или е задължително или не. Все пак изглежда като стъпка напред. Практически едва ли ще промени нещо съществено.

  • Светлана Иванова казва:

    Не ми е ясно как ще стане на практика и кой ще го извършва

Вашият коментар