Ден на инвеститора 2015: Дженерали Груп представи новите си финансови цели
LinkedInShare

На 27ми май в Лондон Дженерали Груп бе домакин на Деня на инвеститора 2015, където пред финансовата общност бяха представени новите стратегически приоритети на Групата до края на 2018 г. Очертани бяха дългосрочните финансови цели и амбиции, главните насоки относно предстоящата трансформацията на бизнес модела на Дженерали: една по-олекотена и по-ефективна платформа за предоставяне на отлично клиентско обслужване и отличително позициониране на марката. Групата пое ангажимент за нови, още по-предизвикателни финансови цели насочени към генериране на по-високи парични потоци – очакванията са нетните парични потоци през следващите четири години да надхвърлят € 7 милиарда, в сравнение с € 1,2 милиарда през 2014, като и на по-висок дивидент за акционерите – Дженерали има за цел да изплати общо до края на 2018 г. повече от € 5 милиарда дивиденти, предвид факта, че изплатените дивиденти на базата на финансовите резултати за 2014 г. са € 930 милиона.

Generali_image

 

 

 

 

 

 

Главният изпълнителен директор на Дженерали Груп, Марио Греко, заяви:
Нашата стратегия определя един изцяло нов бизнес модел за Дженерали и за застрахователния сектор, фокусиран върху обслужването на клиентите и лоялността, анализа на данни, широкото използване на технологиите и генериране на още по-висок ръст на печалба. Целта ни е да се отличим от конкурентите и да управляваме предизвикателствата, пред които е изправена индустрията, и Дженерали да стане лидер в продажбите на индивидуални масови застраховки в Европа. За постигането на тази амбициозна цел ние ще използваме нашите уникални силни страни, които са: широката клиентска база в Европа, една от най-големите дистрибуторски мрежи в света и най-добрите в своя клас технически възможности. Освен това ние ще действаме бързо и със самочувствието, което идва от успешното приключване на стратегията за обрат, която стартирахме през 2013 г., с една година по-рано”.

Източник: Generali.bg

 

Вашият коментар