Промени в органите на управление на компаниите на Дженерали Груп в България
LinkedInShare

София – На 11 февруари 2015 година членовете на Надзорните съвети на Дженерали България и ЗАД ВИКТОРИЯ взеха решение за съставите на Управителните съвети на двете компании, като част от групата Дженерали. Официалните назначения ще последват незабавно след провеждане на необходимите процедури. Г-н Данчо Данчев ще бъде избран за нов Председател на Управителния съвет и Главен изпълнителен директор на Дженерали България, запазвайки същите функции и в ЗАД ВИКТОРИЯ. Г-жа Жанета Джамбазка, г-н Радослав Димитров и г-н Юри Копач ще се присъединят към Управителния съвет  на Дженерали България, като също запазват позициите си в ЗАД ВИКТОРИЯ. Г-н Марек Бечичка  от Дженерали България ще се присъедини към Управителния съвет на ЗАД ВИКТОРИЯ. Всички останали членове на съветите на Дженерали България и ЗАД ВИКТОРИЯ остават непроменени, с изключение на г-н Ивайло Йосифов и г-н Александър Джоганов, които напускат Дженерали.
– Бъдещият състав на Управителния съвет на Дженерали България:
Данчо Данчев, Марек Бечичка, Константин Велев, Жанета Джамбазка, Радослав Димитров, Юри Копач, Диана Манева
– Бъдещият състав на Управителния съвет на ЗАД ВИКТОРИЯ: Данчо Данчев, Марек Бечичка, Жанета Джамбазка, Радослав Димитров, Евелина Йорданова, Юри Копач, Аделина Спасова.

Лучано Чирина, Председател на Надзорния съвет на Дженерали България и ЗАД ВИКТОРИЯ коментира: “С Дженерали България и ЗАД ВИКТОРИЯ имаме два сериозни актива на застрахователния пазар. Новите състави на  управителните тела на двете компании демонстрират нашето намерение да съчетаем силните страни на двете компании от групата  под силния бранд на Дженерали, създавайки по този начин ползотворна синергия.”

Дженерали България и ЗАД ВИКТОРИЯ имат пазарен дял от почти 9%, което ги поставя на 6-та позиция на пазара. Брутният премиен приход на Дженерали България за 2013 година е 35.6 милиона евро, а този на ЗАД ВИКТОРИЯ за същия период е 36 милиона евро.

1 коментар

  • Обединението ще направи групата с пазарен дял 18%, което е значителна стъпка напред за Generali и напълно разумен ход при изкючително малкия пазар на страната като цяло, същевременно много конкурентен.

Вашият коментар