Йордан Велев в УС на БАЗБ
LinkedInShare

С удоволствие Ви информираме, че Йордан Велев е избран за член на Управителния съвет на брокерската асоциация и негов  заместник-председател.

На 25.10.2014 година от 15:00 часа във Велинград ще се проведе четвъртото по ред общо отчетно изборно събрание на сдружението с нестопанска цел “Българска асоциация на застрахователните брокери” (БАЗБ).

Събранието се състоя при следния дневен ред:

1. Приемане на доклад за дейността на Управителния съвет на БАЗБ за периода 2012-2014г.

2. Приемане на отчет на Контролната комисия на БАЗБ за 2013г.

3. Приемане годишен финансов отчет на БАЗБ за 2013г.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет на БАЗБ за дейността им през 2013г.

5. Приемане на бюджет на БАЗБ за 2015г.

6. Избор на нов Управителен съвет на сдружението на БАЗБ, поради изтичане на мандата на УС.

7. Други

За председател на БАЗБ е избрана Ивета Кунова – Инстрейд, член и заместник-председател Теодор Христов – Дженерал Брокерс, членове са Мария Дженева – Абакус брокер и Иван Дончев- Маринс.

Програмата на новия УС ще бъде готова след около месец.

 

Вашият коментар